Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna
Legion Maryi

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku, a jego założycielem był Franc Duff (1889-1980)- geniusz apostolatu świeckich. W 1933 roku Legionowi udzielił błogosławieństwa Ojciec Święty Pius XI.

W Polsce próby tworzenia grup Legionu Maryi były podejmowane już w 1948 r. Jednak dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, ruch ten wzmocnił swą działalność.

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana. Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana, dlatego też opiera się on na zawierzeniu Maryi i Jej naśladowaniu. Cześć Maryi Niepokalanej, Pośredniczki Wszelkich łask szerzą legioniści m.in. za pomocą Cudownego Medalika NMP, rozpowszechniając go w różnych środowiskach. Legioniści odwiedzają ponadto chorych w szpitalu, ludzi samotnych, a także bardzo licznie podejmują duchową adopcję dziecka poczętego.

Grupa ta w naszej parafii spotyka się raz w tygodniu - w środę o godz. 17.00. Opiekunem grupy jest ks. Łukasz Starczewski

Na spotkaniach wspólnie się modlimy i rozważamy co można jeszcze uczynić, aby życie naszej wspólnoty parafialnej było pełne braterskiej dobroci i miłości.

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 6824 Pielgrzymem w naszej Świątyni.