Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna


Akcja Katolicka

Warszawa, 23.05.2009

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha działa od samego początku odrodzenia się Akcji Katolickiej w Polsce i w Archidiecezji Warszawskiej. Doskonałą szkołą dla POAK była praca Parafialnego Koła Synodalnego, skupiającego członków różnych dotychczas istniejących w parafii grup i ruchów modlitewnych. Asystentem kościelnym Oddziału jest Ksiądz Proboszcz Zbigniew Suchecki. Aktualnie POAK liczy 15 członków i 7 kandydatów . Od samego początku praca Oddziału biegnie równolegle w dwóch nurtach: formacji i działania, a ściślej mówiąc - obydwa te nurty wzajemnie się przenikają. Każde nasze spotkanie poprzedza Msza święta. Spotykamy się dwa razy w miesiącu. Staramy się zgłębiać wiedzę biblijną, katolicką naukę społeczną, aktualne nauczanie papieskie i coroczne tematy formacyjne przewidziane dla Akcji Katolickiej oraz aktualności z życia Kościoła. Z radością Członkowie POAK włączyli się w inicjatywę Prymasa Polski i Episkopatu dotyczącą budowy Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie. Przez szereg niedziel AK rozprowadzała cegiełki na ten cel. Dwukrotnie organizowana była również loteria fantowa na cele charytatywne. Szczególną troską naszego Oddziału stało się dziecko. Stąd też od samego początku działania AK w parafii staramy się rozjaśnić uśmiechem twarze dzieci z rodzin ubogich i wymagających szczególnej troski. Doskonałą do tego okazją są święta Bożego Narodzenia. Od szeregu lat przygotowujemy paczki świąteczne dla blisko 150 dzieci z parafii. Dużą pomocą w rozpoznawaniu środowiska jest żywy kontakt z katechetami. Środki na ten cel pochodzą z dobrowolnych ofiar parafian. Pogłębiając to zainteresowanie dzieckiem, podjęliśmy ścisłą współpracę ze świetlicą socjoterapeutyczną Caritas działająca przy naszej parafii. Kilka członkiń Oddziału pomaga dzieciom w lekcjach i innych zajęciach świetlicowych. Od dwóch lat włączyliśmy się w program Dnia Papieskiego, szczególnie poprzez zorganizowanie kwesty na stypendia dla dzieci i młodzieży. W ostatnim czasie, gdy została reaktywowana działalność antenowa Radia Józef, również nasz Oddział włączył się aktywnie w popularyzację tej rozgłośni katolickiej w naszej parafii. Mamy nadzieję, że już niedługo powstanie Koło Przyjaciół Radia Józef.

Niektórzy członkowie POAK aktywnie włączyli się w nurt katechetyczny w parafii, szczególnie w przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania i w katechezę dla osób przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej kilkakrotnie w roku organizuje pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i za jej granicami. W Roku Jubileuszowym 2000, dwa razy odwiedziliśmy Stolicę Piotrową i wiele sanktuariów we Włoszech. Nawiedziliśmy ponadto Ostrą Bramę w Wilnie, katedrę i Cmentarz Orląt we Lwowie, Kalwarię Zebrzydowską i Pacławską, Łagiewniki, Wadowice, Licheń, Stoczek, Gietrzwałd, Świętą Lipkę, Kodeń i oczywiście Jasną Górę. Pielgrzymka to szczególny czas, to rekolekcje w drodze, przeżywanie Boga i bliskości człowieka. Ta właśnie droga formacyjna jest nam szczególnie bliska.

Ciągle jednak mamy niedosyt. Zdajemy sobie sprawę z naszych niedostatków. Szczególnie dotkliwie daje się odczuć brak młodych ludzi i w średnim wieku. Mamy jednak nadzieję, że te problemy pokoleniowe będą niwelowane napływem członków aktywnych zawodowo, społecznie i otwartych na wyzwania dzisiejszych czasów. Tego życzymy naszemu Oddziałowi i wszystkim ludziom dobrej woli.Wprowadził: Administrator

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 6827 Pielgrzymem w naszej Świątyni.