Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna
Ministranci i Lektorzy

Zobacz - Obłóczyny ministrantów z naszej parafii

Przy parafii istnieje grupa kandydatów na ministrantów, ministrantów i lektorów pod opieką ks. Łukasza Starczewskiego. Stanowią ją chłopcy ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści, uczniowie liceum i technikum oraz studenci. Jest także kilku Panów - ministrantów seniorów.

Celem grupy ministranckiej jest pogłębianie znajomości świętej liturgii i wiary chrześcijańskiej i coraz bardziej świadome jej wyznawanie.

W tym celu chłopcy spotykają się z opiekunem raz w tygodniu w salce ministranckiej. Swoim życiem z wielką wiarą i radością chcą służyć Panu Jezusowi przy Jego Ołtarzu.

Kształtując swój charakter i sumienie chętnie modlą się za swoich księży i okazują im szacunek. Czczą, kochają i modlą się za swoich rodziców, wychowawców i nauczycieli. Chętnie rozmawiają o Chrystusie, aby wszyscy w Niego wierzyli i bardziej Go kochali, modlą się także za naszą Ojczyznę i wszystko, co Ją stanowi.

Ministranci uczestniczą także w różnych okolicznościowych wyjazdach. Wyjazdy te mają pomóc im zregenerować siły fizyczne i duchowe, a także poznać Stwórcę odzwierciedlającego swoje wielkość w pięknie natury. Poza tym ministranci chętnie uczestniczą w okolicznych wyjazdach rowerowych, wyjściach do kina, biorą udział w konkursach z nagrodami itp.

Jeśli chcesz kształtować swoje życie zgodnie z zamysłem Bożym to przyjdź do nas jak najszybciej. Czekamy na nowe silne duchem i ciałem postaci - czyli na Ciebie...

   Przedstawiamy naszych ministrantów


Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 6831 Pielgrzymem w naszej Świątyni.