Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna
Parafialny Zespół Caritasu

Parafialny Zespół Caritasu im. O. Leona Marii Begin przy Parafii św. Wojciecha w Warszawie działa od jesieni 2006 r. Zespół stanowi 16 wolontariuszy.

Troską Zespołu objętych jest 1100 parafian w tym 420 rodzin, 210 dzieci i młodzieży do lat 18 i 180 osób samotnych. Z każdym miesiące przybywa podopiecznych.

Podstawowe formy działania to:

  • - wydawanie raz w tygodniu – w poniedziałki – żywności otrzymywanej z Agencji Rynku Rolnego – rozdysponowanej przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

            Tylko w 2008 r wydano blisko 15 ton żywności o różnym asortymencie!

  • - rozwożenie raz w tygodniu żywności do osób kalekich, niedołężnych, przykutych do łóżek – 22 osoby

  • - odwiedzanie w domach osób chorych przez siostrę Felicjankę – 35 osób


  • - finansowanie obiadów w szkołach dla 30 dzieci znajdujących się w bardzo trudnych warunkach materialnych


  • - wydawanie posiłków w domu sióstr Felicjanek ok. 300 rocznie


  • - wraz z Akcją Katolicką przygotowanie paczek świątecznych dla blisko 200 dzieci z ubogich rodzin parafii


  • - podjęcie pracy formacyjno – duszpasterskiej z osobami objętymi pomocą Caritasu


  • - Msze św, pielgrzymki dni skupienia


  • - pełnienie dyżurów przez członków Zespołu Caritas w środy w godz. 15.30 – 17.00 w Sali Caritasu przy kancelarii parafialnej


  • –zgłaszanie ofert pracy, pomocy, sponsoringu i inne.

W czasie dyżuru nie wydaje się żywności.

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 6839 Pielgrzymem w naszej Świątyni.