Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna
Historia - kalendarium

Z kart historii - kalendarium par. św. Wojciecha

Lata 1895 - 1939

Data Wydarzenie
21 XII 1895 Sporządzono akt darowizny, na mocy którego Szymon Ołdak, z ul. Górczewskiej, ofiarował swoją posesję przy "drodze wolskiej" pod budowę nowego kościoła.
26 VI 1899 Poświęcenie placu i położenie pierwszej cegły. Ceremonii przewodniczył metropolita warszawski, arcybiskup Wincenty Chościak Popiel.
24 IX 1899 Uroczystość poświęcenia i wmurowanie kamienia węgielnego. Podpisanie aktu erekcyjnego i poświęcenie fundamentów.
8 XII 1903 Uroczystość poświęcenia i otwarcia nowego kościoła pod wezwaniem św. Stanisława na Woli, z udziałem ks. prałata Zygmunta Łubińskiego, ówczesnego proboszcza parafii wolskiej. Pierwszą Mszę św. odprawił wielce zasłużony dla budowy tej świątyni ks. Kanonik Władysław Siewierski.
14 X 1905 Rozpoczęcie pierwszych misji w kościele św. Stanisława, prowadzonych przez ojców Redemptorystów. Pozostawili oni na pamiątkę Obraz Matki Boskie Nieustającej Pomocy, znajdujący się do dziś w bocznej kaplicy.
1917 Czasowe przeniesienie parafii wolskiej do nowego kościoła św. Stanisława, w związku z przybyciem na stałe do Warszawy ojców Redemptorystów i ich osiedleniem się przy małym kościółku przy ul. Bema.
1925 Ojcowie Redemptoryści przenieśli się do własnego, nowo wybudowanego klasztoru przy ul. Karolkowej. Siedziba parafii wolskiej została przeniesiona z powrotem na ul. Bema.
15 VI 1925 Pożar wieży kościoła. Dzwony i organy uległy zniszczeniu.
V 1926 Odbudowa wieży kościelnej.
1926 Zawieszenie XVIII-wiecznego dzwonu, pochodzącego z klasztoru prawosławnego w Kazaniu. Dzwon, którego Niemcy nie zdołali zabrać podczas wojny, znajduje się na wieży do dzisiaj.
1 IV 1927 Erekcja nowej parafii od wezwaniem św. Wojciecha przy dużym kościele św. Stanisława. Akty tego dokonał kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski. Pierwszym proboszczem parafii św. Wojciecha został ks. Wacław Murawski.
1928 Wyposażenie kościoła w nowe, 42-głosowe organy, wykonane częściowo w Salzburgu przez firmę "Celicia", a dokończone przez polską firmę Biernackiego.
1928 Rozpoczęcie budowy plebanii ze składek parafian, według planów Konstantego Jakimowicza. Budowę ukończono w 1939 roku.
1929 Zawieszenie w głównym ołtarzu obrazu Juliana Ajdukiewicza przedstawiającego "Męczeństwo św. Wojciecha" (fundacja spadkobierczyń dawnego właściciela Woli, Biernackiego). Obraz ten znajduje się obecnie w bocznej kaplicy.
1939 Podczas oblężenia Warszawy przez Niemców uległy zniszczeniu: dach kościoła, wszystkie witraże i organy.

Lata 1944 - 2012

Data Wydarzenie
VIII-IX 1944 W okresie Powstania Warszawskiego kościół parafii św. Wojciecha został zamieniony przez Niemców na obóz przejściowy dla ludności Woli i innych dzielnic Warszawy. Był miejscem krwawych i tragicznych wydarzeń. Podczas działań zbrojnych ponownie uszkodzono dach oraz wieżę kościelną. Niemcy planowali wysadzenie kościoła w powietrze, lecz pomimo dokonanych przygotowań, nie zdążyli zrealizować zbrodniczego planu. Zostali rozstrzelani trzej kapłani z tego kościoła i organista.
I 1945 Powrót ks. Proboszcza Wacława Murawskiego z Pruszkowa, dokąd został wywieziony przez Niemców po wybuchu Powstania.
II 1945 Po pierwszych pracach porządkowych wznowiono odprawianie Mszy św. Kościół nadal pozostawał bez szyb okiennych, aż do wiosny 1947 r.
1952 Uruchomienie drugiego zegara na wieży, ufundowanego przez małżeństwo Kowalskich z ul. Płockiej. (Poprzednie zegary fundowali przedstawiciele trzech pokoleń rodziny nowego fabrykanta, Józef Franczaka).
1952 Stałą pracę w parafii św. Wojciecha rozpoczęły siostry Felicjanki.
1952 Założenie nowych, dębowych drzwi kościelnych, obitych blachą.
1956 Ze składek parafian założono w kościele oświetlenie elektryczne.
1959 Instalacja ogrzewania ogniowo-powietrznego, tzw. system Maria.
1959-1960 Pierwsze od czasów budowy odnowienie wnętrza kościoła.
1 IX 1960 Zmarł pierwszy proboszcz parafii św. Wojciecha, ks. prałat Wacław Murawski.
XI 1962 Drugim proboszczem parafii św. Wojciecha został ks. Władysław Borowiec. Ogrodził on cmentarz kościelny i wyremontował wieżę.
31 V 1966 Ks. Kardynał Stefan Wyszyński dokonał konsekracji kościoła.
22 VI 1974 Ks. dr Edward Majcher zostaje trzecim z kolei proboszczem parafii św. Wojciecha.
10-15 I 1981 Misje parafialne przed nawiedzeniem kopii cudownego Obrazu Matki Bożej.
1985 Gruntowny remont zegara na wieży kościoła, wykonanie 72 dużych i 44 małych ław dębowych, zawieszono 14 nowych żyrandoli.
4 VIII 1994 Poświęcenie Kaplicy Pamięci Narodowej przez ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.
23 IV 1997 Sprowadzenie relikwii św. Wojciecha. Relikwie znajdują się w bocznej kaplicy poświęconej Osobie naszego Patrona.
22 VI 1999 Ze względu na zły stan zdrowia księdza Infułata Edwarda Majchra, nowym Proboszczem Parafii został ks. Wojciech Łagowski.
1999-2002 Lokale na plebani opuściło kilka rodzin świeckich. Lokale te wyremontowano i przeznaczono na mieszkania dla księży. Wyremontowano również inne pomieszczenia parafialne: kancelarię i sale do użytku duszpasterskiego.
VII 2003 Przystąpiono do remontu dachu (wymieniono dachówkę na blachę miedzianą) oraz elewacji kościoła.
XII 2003 Przy współpracy z władzami samorządowymi miasta i dzielnicy Wola wykonano prace związane z iluminacją kościoła. Od 17 grudnia świątynię oświetla prawie 50 reflektorów.

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 6840 Pielgrzymem w naszej Świątyni.