Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna
Kancelaria

Kancelaria Parafii świętego Wojciecha czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 do 17.45 z wyjątkiem świąt. Kancelaria i plebania mieszczą się przy ul. Sokołowskiej 4 w budynku za kościołem.

Telefon do kancelarii

Przynależność ulic do parafii

Mapa terytorium parafii

Święty Wojciechu wspieraj naszych Ofiarodawców

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów
świętych oraz pogrzebu katolickiegoInformacja o wydawaniu dokumentów kościelnych

Dokumenty kościelne objęte są ustawą o ochronie danych osobowych i tym samym nie ma możliwości wydawania ich osobom trzecim. Wyjątkiem jest wystawienie tym osobom każdorazowego pisemnego upoważnienia, które powinno zawierać:

- Imię i nazwisko, numer dowodu osobistego osoby udzielającej upoważnienia do odbioru dokumentu

- Imię i nazwisko, numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

- Szczegóły odbieranego dokumentu (rodzaj, cel, itd.)

- Data i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia

Osoba przedstawia upoważnienie wraz ze swoim dowodem osobistym.

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 27498 Pielgrzymem w naszej Świątyni.