Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna
Kancelaria

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych oraz pogrzebu katolickiego:

Sakrament chrztu świętego

Aby sporządzić akt chrztu świętego dziecka, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

akt urodzenia dziecka USC

świadectwo ślubu kościelnego rodziców
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o chrześcijańskim praktykowaniu wiary

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 13.00.

Sakrament bierzmowania

Aby przyjąć sakrament bierzmowania należy przynieść do kancelarii nastepujące dokumenty:

metryka chrztu

zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej)

młodzież szkół gimnazjanych klas trzecich, liceum i technikum zobowiązana jest do uczestnictwa w katechizacji trwającej przez cały rok szkolny

Sakrament małżeństwa

Aby sporządzić akt małżeństwa oraz godnie przyjąć ten sakrament należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz od daty ślubu) świadectwa chrztu świętego

dowody osobiste
ostatnie świadectwa katechizacji
świadectwa bierzmowania
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
zaświadczenie z USC (niezbędne jeśli narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą także skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarty był kontrakt cywilny

Sakrament Małżeństwa udzielany jest w naszej Parafii w czasie Mszy Świętej lub też na życzenie narzeczonych poza Mszą Świętą.

Pogrzeb katolicki

Aby sporządzić akt zgonu osoby zmarłej, należy przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

akt zgonu

zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych, Wiatyku i Komunii Świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu - wystawia je kapelan szpitala)

Sakrament namaszczenia chorych

Komu należy udzielać sakramentu namaszczenia chorych ?

Sakramentu Namaszczenia Chorych należy udzielać tym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku, a także chorym którzy stracili przytomność lub używanie rozumu - jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący o to by prosili.

Co należy przygotować w domu chorego przed przybyciem kapłana ?

Należy przygotować odpowiednie i godne miejsce do sprawowania Sakramentu Namaszczenia Chorych: przygotować Krzyż, świece, biały obrus, wodę święconą, sól, kawałek chleba oraz watę.

Chorego namaszcza się na czole i rękach.

W naszej parafii księża odwiedzają chorych zawsze na życzenie rodziny oraz systematycznie w każdą I sobotę miesiąca.

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 6833 Pielgrzymem w naszej Świątyni.