Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna
Patron - kalendarium

Kalendarium Świętego Wojciecha

956 Libice u ujścia Cydliny do Łaby w Czechach; przedostatni z siedmiu synów księcia Sławnika w Strzeżysławy otrzymuje na chrzcie imię Wojciech. W wieku dziecięcym ofiarowany Matce Bożej.
961 Opat weissenburski Adalbert w drodze na Ruś z wizytą w Libicach udziela Wojciechowi specjalnego błogosławieństwa.
972 Wojciech w Magdeburgu otrzymuje przy bierzmowaniu swoje imię Adalbert.
972-981 W szkole Magdeburskiej pod kierunkiem Oktryka studiuje filozofię i teologię, przyjmuje święcenia subdiakonatu.
981-982 W Pradze pełni służbę przy biskupie Dytmarze, otrzymuje diakonat i kapłaństwo.
982 Umiera biskup Dytmar, Wojciech zostaje wybrany biskupem Pragi.
983 3 VI otrzymuje mitrę i pastorał z rąk cesarza Ottona II w Weronie, a 29 VI - sakrę biskupią z rąk metropolity Moguncji Willigisa, odbywa skromny ingres do Pragi.
983-992 Przebywa w klasztorze benedyktyńskim świętych Bonifacego i Aleksego na Awentynie w Rzymie. Odbywa nowicjat i składa śluby zakonne.
992 Metropolita Willigis wzywa Wojciecha z powrotem do Pragi. Papież Jan XV decyzję tę podtrzymuje.
993-994 Wojciech wraca do diecezji i zakłada klasztor benedyktyński w Brzewnowie. Popada w zatarg z możnowładztwem na tle pogwałcenia azylu kościelnego.
994 Powtórnie opuszcza Pragę. Prawdopodobnie przez Węfry udaje się do Rzymu na Awentyn. Zawiera przyjaźń z nowo koronowanym cesarzem Ottonem III.
995 W Libicach wymordowano prawie całą rodzinę Sławnikowiców. Papież Grzegorz V nakazuje Wojciechowi powrót do Pragi. Jeśli tam nie zostanie przyjęty może udać się na misje.
995/6 Odbywa pielgrzymkę do Tours, Fleury i St. Denis we Francji.
996/7 Przybywa do Polski. Serdecznie przyjęty przez Bolesława Chrobrego. Udaje się na misje do Prusów.
997 23 IV w piątek ginie śmiercią męczeńską na ziemi Prusów. Bolesław sprowadza jego ciało do Gniezna.
999 Odbywa się Kanonizacja w Rzymie.
1000 Przy grobie św. Wojciecha odbywa się zjazd gnieźnieński. Z pielgrzymką przybywa cesarz Otton III.

Dziękujemy za wirtualne odwiedziny. Jesteś 6829 Pielgrzymem w naszej Świątyni.